Защо негрите миришат? За…

– Защо негрите миришат?
– За да може и слепите да ги мразят!