Един пътешественик се загубил в пустинята

Един пътешественик се загубил в пустинята. Дълго се лутал напред-назад без никакъв резултат! Тъкмо загубил всякаква надежда, когато видял в пясъка Вълшебната лампа. Потъркал я и от нея изскочил един дух. Той попитал почтително:
– Какво е твоето желание, господарю?
Клетникът отвърнал:
– Искам да ме заведеш у дома!
Свръхестественото същество кимнало:
– Готово! Хвани ме за ръката и да тръгваме!
И така, двамата закрачили из пясъците. Минал един час, два, три, пет, десет…
Накрая пътешественикът попитал:
– Извинявай много, ама – не може ли да ме заведеш у дома по-бързо?
Духът отвърнал почтително:
– Разбира се, че може, господарю! Щом толкова настояваш – хайде, ще се затичаме!

Иванчо казва на майка си

Иванчо казва на майка си:
– Мамо, дай сладолед.
– Няма да ти дам, скоро ще обядваме. Излез и си поиграй малко.
– Няма никой навън, за да си играя. Дай сладолед.
– Няма да ти дам. Играй си вкъщи.
– Добре, ама играй с мен. На майка и баща.
– Уф, че си и ти. Добре, ти си бащата, аз съм майката.
– Ето аз се връщам от работа:
Кво си седнала? Я си вдигни задника накрая и дай един сладолед на детето.

Гарабед се разболял от туберкулоза

Гарабед се разболял от туберкулоза. Прегледал го докторът и му казал:
– Ще живеете още шест месеца максимум. Но ако искате да ги удължите малко, вземете си една козичка да ви храни и идете да живеете в планината на чист въздух.
Гарабед го послушал, купил коза и заминал за Рила. След три месеца се връща – здрав, румен и бодър. Отива право при лекаря и му казва:
– Е, докторе, аз оздравях, дори се чувствам с няколко години по-млад, само дето козичката, от която пиех мляко нещо залиня.
Докторът отговорил:
– Аз не съм ветеринар, но доведете я, ще я прегледам.
Довел Гарабед козата, докторът я поогледал и казал:
– Ще ме прощавате, но това е козел!

Американецът, французинът и бай Ганьо пътували с чартърен полет

Американецът, французинът и бай Ганьо пътували с чартърен полет. По някое време, малко дяволче кацнало на едното крило. То извадило голям трион и започнало да реже!
Американецът се провикнал:
– Давам ти хиляда долара бакшиш! Само – спри да режеш!
Рогатото създание се изрепчило:
– Няма пък!
И продължило да стърже още по-усърдно с триона!
Тогава се обадил французинът:
– Давам ти хиляда евро бакшиш! Само – спри да режеш!
Злото същество се захилило гадно:
– Гледай си работата!
И се задействало още по-нахъсано с инструмента!
Накрая, бай Ганьо се изцепил:
– Давам ти 40 лева надница! Само – продължавай да режеш!
Дяволчето го изгледало убийствено:
– Ти, нещо – луд ли си, бе? За някакви си пикливи 40 лева – няма да се трепя като идиот!
И веднага хвърлило триона!

Вуте бил отседнал в чуждестранен хотел

Вуте бил отседнал в чуждестранен хотел. По едно време, в стаята му се появила мишка. Шопът не знаел английската дума за дребния гризач. Обаче, решил да обясни нещата със свои думи. Слязъл на рецепцията и попитал:
– Do you know Tom and Jerry?
Служителката отговорила леко учудена:
– Yes, of course!
Вуте обяснил:
– Е, па, Jerry is in the room!

Лорд Пърси е известен със своя цинизъм

Лорд Пърси е известен със своя цинизъм. Веднаж, на прием у кралицата, предложил да се забавляват, като отгатват думички по първата им буква. И така той започнал пръв:
– Държа нещо в джоба си с ръка, което започва с буква“к“. Що е то?
Всички дами се закискали, а Кралицата строго се обърнала към прислужника:
– Джон, подай балтона на лорд Пърси! Той смята, че е време да си ходи.
Но лорд Пърси измъкнал от джоба си една кърпичка и победоносно я размахал. Кралицата се извинила и играта продължила. Отново дошъл редът на лорда и той казал:
– Държа нещо в джоба си, което започва с буква „х“. Що е то?
Дамите отново се закикотели, а Кралицата рекла:“Джон, подай му балтона!“
Но лорд Пърси измъкнал една химикалка и Кралицата отново се извинила. Когато за трети път дошъл редът на лорд Пърси, той казал:
– Държа в джоба си нещо, което започва с „п“. Що е то?
Сега Кралицата се засмяла и рекла:
– О-о, вече не можеш ме излъга! Хайде, покажи какво държиш!
Тогава лорд Пърси се провикнал:
– Джон, подай ми балтона! Кралицата смята, че е време да си вървя.

Седи си враната на един клон, цялата в алпинистко снаряжение

Седи си враната на един клон, цялата в алпинистко снаряжение. Със сирене в клюна.
Пристига лисицата:
– Врано, много готина раница имаш!?
– ЪХЪ.
– Какви лъскави котки и карабини имаш?!
– ЪХЪ.
– А вярно ли е, че не не си алпинистка, а само гъзарееш с тези джаджи?
– НЕ Е ВЯРНО!!!
Сиренето пада и… увисва на осигурителното въже…

Блондинка с превързани ръка и крак на преглед

Блондинка с превързани ръка и крак на преглед.
– Какво се случи? – пита травматологът.
– Когато чистех, ток от прахосмукачката ме удари по ръката.
– А крака?
– Върнах си го!

Мюлер вика Щирлиц

Мюлер вика Щирлиц:
– Щирлиц, как ще обясните на фюрера, че отпечатъци от вашите пръсти са намерени на гърдите на Ева Браун?
– А вие, хер Мюлер, как ще обясните на фюрера как сте намерили отпечатъците ми там? М?

В детската градина учителката кара децата да броят

В детската градина учителката кара децата да броят. Стоянчо:
– Едно, две, три, четири…
Гошко:
– …пет, шест, седем, осем…
Иванчо:
– …девет, десет, вале, дама, поп.