Конференцията във Вензее. Рейнх…

Конференцията във Вензее. Рейнхард Хайдрих се изправя пред другите нацисти и казва:
– Господа, събрали сме се, за да разработим план за унищожението на 1 млн. евреи и петте мечки от зоологическата градина в Берлин.
– Аааа, хер Хайдрих, но защо ще избиваме мечките?
Хер Хайдрих промърморва:
– Такаа, по първа точка никакви възражения…