Един слънчев ден съпругата на Сър Джон казала на мъжа си

Един слънчев ден съпругата на Сър Джон казала на мъжа си:
– Сър Джон, нашият син е вече на 13 години и е време да разбере някои неща от живота. Моля ви, да му обясните как се раждат децата. Нали знаете, там за птичките, пчеличките и т.н.
Малко по-късно, Сър Хенри язди из имението заедно със сина си.
– Сине, помниш ли, какво правихме миналата седмица край реката с онези жени?
– Да сър.
– Е, майка ти държи да знаеш, че това го правят и птичките и пчеличките…

Сър Джон решил да отиде на почивка

Сър Джон решил да отиде на почивка. Тъй като винаги вземал със себе си любимото си куче, предварително написал писмо до хотела, за да се информира разрешено ли е в него да се водят кучета. Скоро получил отговор:
– Сър! В досегашната ни практика не сме имали нито един случай, в който куче да изгаря дупки по чаршафите с цигара или пура, да задига пешкирите, да залива с вино тапетите или да си тръгне без да плати. Затова с удоволствие ще приемем Вашето куче! А ако то гарантира за Вас, сме готови да Ви настаним в неговата стая.

Сър Джон играе голф на ново игрище

Сър Джон играе голф на ново игрище близо до магистралата Лондон – Манчестър. До него е икономът Джеймс, който носи торбата със стикове и напътства играта на негова светлост. След поредният удар топката изчезва зад дърветата и пада някъде на магистралата. Оттам се чува стържене на метал и глух удар.
– Джеймс, бихте ли проверили, какво става там?
Джеймс се връща след минута.
– Опасявам се, сър, че топката ви е улучила мотоциклетист. Понастоящем младежът е мъртъв, сър.
– И какво ме съветвате да направя в тази ситуация, Джеймс?
– Следващият удар да е малко по-вляво, сър.

Млада и красива девойка се жени

Млада и красива девойка се жени за богат и много възрастен английски лорд. Естествено, както е обичаят в Англия, семейството спи в различни спални. Преди първата брачна нощ младоженката си мисли: „Дали ще дойде, или не…“. През това време на вратата се чука. Младоженката трепетно отговаря: – Влез!
Влиза лордът:
– Миледи, дойдох да изпълня съпружеските си задължения. Изпълнява ги лордът, пожелава й приятна нощ и отива в спалнята си. Девойката си мисли:
– Брей, да му завиди човек…
През това време на вратата се чука:
– Миледи, дойдох да изпълня съпружеските си задължения. Миледи е много изненадана, но лордът отново изпълнява съпружеските си задължения, пожелава й лека нощ и отива в спалнята си.
…..
Чукане по вратата. Миледи с ужас отговаря:
– Влез.
Влиза лордът:
– Миледи, дойдох да изпълня съпружеските си задължения.
– Но сър, за седемнадесети път тази вечер!.
Лордът сконфузено:
– Простете, склерозата…

Лорд Джон изпраща своя син – младия Тобиас

Лорд Джон изпраща своя син – младия Тобиас – да учи в Оксфорд със следните наставления:
– Синко, на края на всяка учебна година ще изисквам от Вас да ми представяте подробен фининсов отчет за разходите Ви. И тъй като си спомням добре своите студентски години, ще Ви помоля да отчитате разходите си за веселби с леки жени в графата „За лов“.
На края на първата учебна година Тобиас изпраща на баща си подробен отчет, като в графата „За лов“ са отчетени 800 паунда.
„Още е млад – мисли си лорд Джон – простено му е.“
На края на втората година отчетът е почти същият, само в графата „За лов“ парите са вече 1500 паунда.
„Е – мисли си лорда – множко са, но се надявам малко по малко да започне да му увира главата.“
На края на третата учебна година Тобиас изпраща отчет като предишните два, като в графата „За лов“ освен малко повече от разходите за предната година има още едно перо: „За ремонт на пушката – 2500 паунда.“

Лорд Джон попада с един янки

Лорд Джон попада с един янки на северния полюс. Всеки започва да строи иглу, в което да се подслони. Американецът привършва своето, излиза и вижда, че лорда е построил три!!
– За какво, по дяволите са ти три иглута!?!
– Това първото е дома, в който ще живея – отвръща лорд Джон. – Това до него е клуба, в който ще ходя всяка вечер. А онова третото там е клуба, в който кракът ми никога няма да стъпи.

Сър Джон бил безкрайно влюбен

Сър Джон бил безкрайно влюбен в лейди Мери. Всяка сутрин той минавал с белия си кон под прозорците на нейния замък, но тя дори не го забелязвала. Един ден той боядисал коня си в зелено, отправил се към дома на възлюблената си и си мислел: „Когато лейди Мери ме види ще възкликне:
– Сър Джон, какъв зелен кон имате! – а аз ще й отвърна:
– Да, но аз Ви обичам!“
Щом стигнал до замъка, на прозореца се показала лейди Мери и извикала:
– Сър Джон, аз Ви обичам!
– Да, ама я виж какъв зелен кон имам!

Английски лорд е седнал в кабин…

Английски лорд е седнал в кабинета си в Лондон и чете вестник.
Изведнъж неговият слуга връхлита в кабинета:
– Сър, Сър, Темза приижда.
Лордът възмутено го поглежда и строго му прави забележка:
– Джон, толкова години работиш при мене. Не знаеш ли как трябва да влизаш. Излез ако обичаш и влез както се полага.
Слугата се подчинил и излязъл. След десетина минути още по-бурно и по-разтревожен слугата отново връхлита.
– Сър, Темза приижда, ще ни залее.
– Джон, какво ти казах преди малко. Излез ако обичаш и влез подобаващо.
Джон излязъл. Минали няколко минути. На вратата се почукало. Лордът казал „Да, влез“. Слугата Джон, влязъл бавно и тържествено както го правел винаги, посочил към отворената врата и казал на лорда:
– Сър, Темза.

Събужда се лорд Джон през зимат…

Събужда се лорд Джон през зимата, протяга се на терасата и вижда надпис с урина долу на снега:
„Лорд Джон е педал!“
Извиква камериера и му възлага разследването.
След един час камериерът докладва:
– Лорд Джон, урината е на коняра, а почеркът на жена ви.

Сър Джон бил безкрайно влюбен в…

Сър Джон бил безкрайно влюбен в лейди Мери. Всяка сутрин той минавал с белия си кон под прозорците на нейния замък, но тя дори не го забелязвала. Един ден той боядисал коня си в зелено, отправил се към дома на възлюблената си и си мислел: „Когато лейди Мери ме види ще възкликне:
– Сър Джон, какъв зелен кон имате! – а аз ще й отвърна:
– Да, но аз Ви обичам!“
Щом стигнал до замъка, на прозореца се показала лейди Мери и извикала:
– Сър Джон, аз Ви обичам!
– Да, ама я виж какъв зелен кон имам!