Каква е разликата между прегазе…

Каква е разликата между прегазен негър и прегазено куче?
Пред кучето има следи от спирачки!