Яко напушен наркоман

Яко напушен наркоман се движи с кола по пътя. На едно място красива девойка му маха, да я вземе на стоп. Наркоманът набива спирачки, красавицата влиза в колата, сяда на задната седалка и казва:
– Ще ме закараш ли до гарата, ще изпусна влака, моля те!
Наркоманът:
– Немаш проблеми, маце, тръгваме!
След половин час, девойката ядосано пита:
– Ама ние вече минахме оттук… И въобще ти се въртиш в кръг…
Наркоманът стреснато се обръща и тихичко пита:
– Кой говори…