Учителят задава въпрос на класа

Учителят задава въпрос на класа:
– Деца, кое е най-бързото нещо на света?
– Тока, учителю, натискаш копчето и той веднага идва. – казва Иванчо.
– Не е токът, а думите. Отваряш устата и те стигат навсякъде. – скочила Марийка.
– Ех деца, деца – тъжно навел глава учителят и продължил. – Най-бързото нещо в света е диарията. Сутринта като ме хвана, ни тока успях да цъкна, ни дума да обеля…