Ти много обичаш да ходиш сам на лов

– Ти много обичаш да ходиш сам на лов. Но какво ще направиш, ако внезапно ти изскочи мечка?
– Ще я гръмна с пушката!
– Ами, ако оръжието засече?
– Ще я наръгам с ножа!
– Ами, ако острието се счупи?
– Ще хукна да бягам!
– Ами, ако се спънеш и паднеш?
– Ще се кача на някое дърво!
– Ами, ако клонът се счупи?
– Виж какво… Дай да изясним един въпрос! Ти, на кого си приятел? На мене или – на мечката!