Решили двама евреи приятели да се подстрижат

Решили двама евреи приятели да се подстрижат, ама като всички евреи били малко стиснати и се чудели как да минат без пари…
Отишли при един възрастен бръснар, като мислели че нищо няма да им направи като не платят, щото е много стар.
Влязъл най-напред единия… подстригал го бръснаря, а той казал:
– Абе, шефе, има един проблем… нямам пари да си платя!
Бръснаря обаче извадил една пушка, опрял му я в главата и казал:
– Тогава сваляй гащите и се навеждай…
Така и направил. Излиза после отвън подстриган и казва на приятеля си:
– Давай, влизай и ти… няма проблеми!
И с другия се случило същото.
Вече подстригани и сайдисани, и двамата си тръгнали мълчаливи по улицата… По едно време единия се престрашил и попитал:
– А бе пич, я ми кажи честно… на тебе бръснаря направи ли ти нещо?
– Не, защо? – отвърнал другия.
– Странно… и на мене не!