Първобитен строй

Първобитен строй – Никой не можеш да накараш да е роб.
Робовладелчески строй – роби има, но трябва да ги хранят, поят и карат да работят.
Крепостно право – робите се хранят и поят сами, но все пак трябва да ги карат да работят.
Див капитализъм – робите сами отиват в робство, сами се хранят и поят, и сами се карат да работят.
Свободна пазарна икономика – робите сами отиват в робство, сами се хранят и поят, и сами се карат да работят. Освен това се считат за свободни и това им харесва.