Намерих на възглавницата ти женски косъм!

– Намерих на възглавницата ти женски косъм!
– Скъпа, сигурно е твой!
– Не ми се оправдавай, моите ги броих. Всички са тук!