Като се прибера в къщи всичко е наопаки!

Като се прибера в къщи всичко е наопаки! Кучето ме целува, жената лае…