Иванчо 17 пъти прочете приказката за Червената шапчица

Иванчо 17 пъти прочете приказката за Червената шапчица и не можа да открие нито една сцена, която да съвпада с филмчето, което намери в бюрото на баща си.