Иванчо, тати, запомни от мен едно!

-Иванчо, тати, запомни от мен едно! Ние мъжете се размножаваме чрез делене. Ако не разделиш заплатата си със съпругата си – няма да се размножаваш!