Иванчо казва на баща си

Иванчо казва на баща си:
– Тате, утре те викат в училище при директора.
– За какво пак?
– Ами счупих един прозорец.
– Стига бе, че колко прозорци има в това училище?!