Дълго не бях ходила на вилата, отивам, какво да гледам

Дълго не бях ходила на вилата, отивам, какво да гледам, дървата ми ги няма. Питам съседката:
– А бе, дървата ми от мазата ги няма, нещо да знаеш?
– Дървата? От мазата? А бе, какви дърва бе, то това дърва ли са? Криви, влажни, не горят, ако знаеш дървата на Косьо как горят! Не, съм виждала никакви дърва…!