Две овчарчета разговарят на ливадата

Две овчарчета разговарят на ливадата:
– Ти нали беше с жена?
– Да!
– И как е, има ли разлика?
– Ми същото е, само дето не блее…