Двама туристи в Испания

Двама туристи в Испания. Първата вечер в ресторанта им предложили вълшебно месно меню – две големи топки украсени с разни треви.
– Какво беше това? – поинтересували се те.
Собственикът на ресторанта учтиво им обяснил:
– Господа, днес в града ни имаше корида и вие ядохте топките на поваления бик.
На следващата вечер туристите си поръчват същото, но им носят две малки топчета. Ядосани те отиват при собственика и го питат, защо предната вечер всичко е било толкова много и толкова вкусно, а сега направо на нищо не прилича.
– Господа, разбирате ли, изходът от коридата не винаги е един и същи.