Веднага след местните избори, въпрос към местния чорбаджия

Веднага след местните избори, въпрос към местния чорбаджия:
– Как ще върви бизнеса ти от сега нататък, щом като кмета вече не е от твоята партия?
– Ще изтрия от джиесема си стария кмет и ще впишя новия!