В Обединена Германия турчин, ев…

В Обединена Германия турчин, евреин и немец свършили услуга на дявола и той, за да се отблагодари, обещал да им изпълни по едно желание.
– Искам всички мои братя евреи да напуснат тая нацистка държава и да отидат в Израел! – пожелал си евреинът.
– Искам всички мои братя турци да напуснат тая расистка държава и да се завърнат в Турция! – казал турчинът.
Тогава немецът казал:
– Е, щом е така – на мен ми дай една бира!