Защо на негрите са им широки но…

Защо на негрите са им широки ноздрите?
Отговор:
Защото са им дебели пръстите!