Влиза един ден ежко бежко в гор…

Влиза един ден ежко-бежко в горската аптека и казва:
– Ако обичате, 100 презерватива.
Двете катерички-продавачки:
– Хи-Хи-Хи
-102 презерватива!

Един кон влиза в ресторант и си…

Един кон влиза в ресторант и си поръчва две кофи водка и две кофи кола. На другия ден конят пак идва, но си поръчва само една кофа кока кола. Келнерът го пита:
– А, бе, що не си вземеш и водка?
Конят отговаря:
– Защото, днес съм с каруцата. 

Животните в гората направили то…

Животните в гората направили тоалетна. Влиза Зайо и чука на вратата. Отвътре се чува дебелия глас на Баба Меца:
– Зайо, заето е! Абе ти скубеш ли се?
Зайо:
– Не, защо?
Без много да пита Меца открехнала вратата, грабнала Зайо, обърсала се с него и го хвърлила през прозорчето.
Събрал лъвът животните и ги пита:
– Кой счупи прозорчето на тоалетната?
Излиза Зайо:
– Аз!
Оправили прозореца, на другия ден гледат – той пак счупен. Лъвът пак събира тайфата и казва:
– Кой счупи прозорчето на тоалетната?
Зайо излиза:
– Пак аз!
– Как така бе Зайо, пак ти ли си виновен?
– Ами клекнал съм аз в тоалетната и някой чука на вратата. Питам кой е, отвънка се чува Ежко Бежко. Аз му викам: „Ежко, а бе ти скубеш ли се?“. Той вика „Ами не…“
И като го хванах и се обърсах с него и после не знам от кой прозорец изскочих!

В магазина: Защо са жълти…

В магазина:
– Защо са жълти клавишите на пианото ?
– Защото слонът много е пушил!

Всеки си има вкус казало куче…

Всеки си има вкус – казало кучето и си облизало пишката.

Мравката и слона отишли на басе…

Мравката и слона отишли на басейн. Слона веднага се топнал във водата, а мравката се разтършувала из багажа си…
– Слоне, излез от водата! – провикнала се мравката
– Ама що?
– Излез бе!
– Що ма, мравке?
– Бе излез бе! – настоявала мравката.
Слонът се показал над водата. Мравката го огледала и му казала:
– Хубаво, можеш да си влезеш пак. Не си ми обул банския.

Един вълк нападнал стадо овце. …

Един вълк нападнал стадо овце. Разбягали се овцете, вълкът – след тях. Една гарга полетяла успоредно с една овца и й казала:
– Защо бягате? Вижте – вие сте стотици, ако се обърнете и го подгоните, тоя вълк ще го направите на кайма!
Овцата се замислила и казала:
– Да, НИЕ сме стотици. Но АЗ съм една!

Ти знаеш ли защо слоновете им…

– Ти знаеш ли защо слоновете имат червени очи?
– Не.
– За да се крият в малинаците.
– Ти ме будалкаш, никой не е виждал слон в малинак.
– Няма и да видят. Нали са се скрили.

Лъвът като цар на животните

Лъвът като цар на животните издал заповед да не се сере по горските пътеки. Една неделя следобед всички животни се били събрали на пикник на поляната. Пристига лъвът целия омазан с лайна и пита:
– Кой сра на горската пътека?
Всички се умълчали.
– Питам – кой сра на горската пътека?!
Всички изтръпнали.
– Вашта мама, кой сра на пътеката?!
Слончето се обадило плахо:
– Ами аз без да искам се изпуснах малко…
– Абе какво малко бе, аз със засилка не можах да го прескоча!

Едно конче както се разхождало

Едно конче както се разхождало из гората изведнъж дочуло тежки стенания. Приближило се и видяло едно зайче седнало там и тежко проплаквало:
– Меечо, меечо.
Кончето се приближило и го попитало:
– Защо плачеш?
А зайченцето продължило:
– Меечо, меечо.
Кончето отново го попитало:
– Но, защо плачеш Мечо го няма?
А зайчето отново започнало:
– Меечо, меечо.
Тогава кончето се ядосало, отдалечило се и като се засилило към зайчето, то се отдръпнало и кончето паднало в пропастта.
Тогава зайчето отново започнало да плаче: