В детската градина учителката кара децата да броят

В детската градина учителката кара децата да броят. Стоянчо: - Едно, две, три, четири… Гошко: - …пет, шест, седем, осем… Иванчо: - …девет,