Учител в грузинско училище пита децата

Учител в грузинско училище пита децата:
– Деца! Кое на джигита му е под пояса?
Грузинчетата:
– Ха-ха-ха!
– Не деца, под пояса на джигита е кинжалът му! А „ха-ха-ха“ – е под колената!