Учителката нарисувала банан на дъската

Учителката нарисувала банан на дъската и попитала, какво е това. Иванчо казал „к*р“. Децата започнали да се смеят, настанала врява, учителката крещи… В това време по коридора минавал директора на училището, чул врявата и влязъл.
– На какво прилича това? Що за дисциплина в час? И кой нарисува тоя к*р на дъската?