Стефан Пройнов пита един поп

Стефан Пройнов пита един поп:
– Отче, откъде ти е тая синина под окото?
Попът:
– В началото бе словото, синко….