Седи си враната на един клон, цялата в алпинистко снаряжение

Седи си враната на един клон, цялата в алпинистко снаряжение. Със сирене в клюна.
Пристига лисицата:
– Врано, много готина раница имаш!?
– ЪХЪ.
– Какви лъскави котки и карабини имаш?!
– ЪХЪ.
– А вярно ли е, че не не си алпинистка, а само гъзарееш с тези джаджи?
– НЕ Е ВЯРНО!!!
Сиренето пада и… увисва на осигурителното въже…