Отишъл някакъв да си купува коза

Отишъл някакъв да си купува коза.
Гледа една мършава такава, на коза не прилича даже. Решил, че е по-евтина и попитал за цената. Продавачът отсякъл, че козата струва 300 долара.
– Ти луд ли си, бе!? Ква е тая коза за толкова много? Глей ква е изморена.
– Да, ама я я удари между рогата.
Ударил той козата между рогата, а тя:
– Меее.
– Кво толкова, вика „мее“. Коза като коза.
– Ама я пак я удари.
Ударил я той отново между рогата и тя пак:
– Меее.
– А бе я не ме будалкай.
– Не бе, удари я по-силно, ама якоо.
Ударил той с всичка сила, а козата:
– Меее-сечина, ме-сечина, йойой, йойой…