Новоприетата студентка Любка от Нови Пазар

Новоприетата студентка Любка от Нови Пазар се настанява в новата си софийска квартира:
– Хазяин, ще ми трябват още тридесет и пет ключа за моите приятели.
– А не е ли по-добре моето момиче, направо да сложим въртяща се врата? А?