Младоженец се хвали на приятелите си

Младоженец се хвали на приятелите си:
– Въведох железен ред вкъщи! Всеки ден точно в 13.00 ч. жена ми сервира обяд. А ако закъснея и минута – не получавам нищо…