Младеж в кварталната аптека

Младеж в кварталната аптека:
– Дайте ми един презе*ватив.
Аптекарят:
– Само един?
– Да, довечера съм на вечеря у приятелката ми.
Замислил се малко:
– Всъщност, дайте ми два. Сестра и също е готина.
Пак се замислил…
– Я по-добре три. Майка и и тя не е за изпускане.
Отива вечерта у приятелката си. Цялата вечер е червен, като варен рак и думичка не обелва. След вечерята отиват в стаята на приятелката му и тя го пита:
– Какво става с теб? Цяла вечер мълчиш-не мога да те позная.
– Аз откъде да знам, че баща ти е аптекар в нашата аптека…