Лекция. Професорът в края пита

Лекция. Професорът в края пита:
– Има ли въпроси?
От задните редове се чува:
– Как сте?