Колеги от Радио Ереван, тук е Радио Тбилиси

-Колеги от Радио Ереван, тук е Радио Тбилиси. При нас има един грузинец, който може да носи три топки за боулинг – по една под мишниците и една на оная си работа, как ще го коментирате?
– Колеги, ние носим по пет топки за боулинг – по една под мишниците си и един грузинец на оная си работа…