Инструктор към русокоса курсистка

Инструктор към русокоса курсистка:
– Ще ви задам въпрос с повишена трудност. От отговорът ви зависи дали ще вземете книжка.
– ОК. Готова съм!
Блондинката задъвква съсредоточено дъвката и стисва волана решително.
– Вие управлявате МПС. Внезапно пред вас изскачат пешеходци – майка с бебешка количка, девойка с кученце, дете с топка и бабичка с торби. Какво трябва да ударите?
След кратък размисъл блондинката радостно се провиква:
– БАБИЧКАТА!
Инструкторът:
– Спирачката трябва да удариш гъбо проста! Спирачката!!!