Забутано село в планината

Забутано село в планината:
– Дядо, на колко години си? Пиеш ли, пушиш ли?
– На 107 съм вече. И пием, и пушим, чедо. Инак нема умиране.