Един тъпак се прибрал по-рано вкъщи от работа

Един тъпак се прибрал по-рано вкъщи от работа. Решил преди вечеря да удари една студена биричка. Когато отворил вратата на хладилника, обаче – той изпаднал в шок. Вътре се бил намърдал някакъв чистак гол пич! Нашенският Отело креснал страховито:

– Кой си ти, бе?!

Оня отговорил:

– Аз съм Васко!

Домакинът присвил очи подозрително:

– И какво правиш тук?

Голият обяснил:

– Ям луканка!

Тъпакът смотолевил объркано:

– А, добре тогава!

На другия ден, нашият герой разказал странната случка на колегите си в службата. А те му се присмели:

– Ти си бил много прост, бе! Та тоя е чукал жена ти!

Малоумникът откачил рязко и се втурнал към къщи! Когато влязъл, веднага се насочил към хладилника. Обаче, там го чакала нова изненада. Вътре се криел съвсем друг гол пич!

Домакинът ревнал страховито:

– Кой си ти, бе?!

Оня отговорил:

– Аз съм Митко!

Тъпанът си поел дълбоко дъх. А после казал бавно и отчетливо:

– Слушай ме добре, Митко! Кажи на Васко, че ако пак го сваря тука – направо ще му счупя главата!