Два месеца след сватбата

Два месеца след сватбата младоженката дотичва в апартамента на майка си и още от вратата започва:
– Имам три новини: ужасна, кошмарна и радостна! Първо ужасната! Представяш ли си, намерих таен дневник на мъжа ми с пълен списък на жените, с които е спал! Всяка, оценена по десетобална система!
– Ужас! Мръсник, извратеняк! Ох, усещах го аз, усещах! Аз ти казах!
– Да, но най-големият кошмар е, че всички дати на изневерите му са след нашата сватба!
– Гад мръсен, нерез ненаситен! Аз ти казах… Само не разбирам, на какво успя да се зарадваш?!
– Ха! Аз имам 9 точки, а ти само 5!