Двама рибари в лодка сред морето

Двама рибари в лодка сред морето. Попаднала в мрежите им запечатана бутилка. Като я отпушили, от нея излязъл дух и заявил, че ще изпълни едно желание на единия от двамата.
Хвърлили жребий и този, който спечелил, пожелал морето да стане на бира. Духът изпълнил желанието и и изчезнал.
– Браво бе, умник! А сега къде ще пикаем? В лодката ли?