Грузински кораб е пленен от пиратски

Грузински кораб е пленен от пиратски.Водят капитана ,едър мустакат грузинец при капитана на пиратите.Ще ти подаря живота ,но ако изпълниш някои условия.Ето пъвото:
– Има седем бутилки водка.Колко можеш да испиеш?
– Осем.Отговаря грузинеца.
– Но аз ти казвам ,че имам седем?
– Аз също си нося.И вади от в вътрешния джоб бутилка.
– Добре.Имам на кораба седем хубави момичета.Колко можеш да оправиш?
– Осем.
– Но аз ти казвам ,че има само седем?
– Ти също ми харесваш!