В час по биология учител обяснява

В час по биология учител обяснява за храносмилателната система и вижда как Петърчо си хапва сандвич и го пита:
– Петърчо, какво правиш?
Петърчо невъзмутимо си яде и казва:
– Ами прилагам обясненията Ви…