В едно купе пътуват от Москва за Магадан рускиня и грузинец

В едно купе пътуват от Москва за Магадан рускиня и грузинец. На втория ден грузинецът предлага.
– Слушай дорогая, я тебе загадку загадаю. Если угадаещ петдесят рублей дам. Если нет я тебе трахну. (чукам)
– Хорошо, давай.
– Маленкое кругленкое сьедобное. Что это?
– Не знаю!..
Изчукал я…
На следващия ден грузинецът отново предлага същата гатанка на рускинята.
– Маленкое, красное, съедобное, под водкой идет, из Болгарии часто привозят.
– Не знаю!
След няколко дни минава кондукторът и вижда следната картина.
Грузинецът е коленичил, протегнал умоляващо ръце към рускинята и повтаря.
– Помидор, помидор понимаеш.
– НЕ знаю!…..