В Англия се звъни на звънецът

В Англия се звъни на звънецът:
– Кой е?
– Елтън.
Във Франция се звъни на звънецът:
– Кой е?
– Пиер.
В Германия се звъни на звънецът:
– Кой е?
– Хелмут.
В Испания се звъни на звънецът:
– Кой е?
– Мигел.
В Дания се звъни на звънецът:
– Кой е?
– Ерик.
В България се звъни на звънецът:
– Кой е?
– Аз съм.