Взел си един грузинец французойка за жена

Взел си един грузинец французойка за жена. След един месец я изгонил.
– Защо я изгони? – питат го.
– Ами тя е много мръсна, по три пъти на ден се мие.