Блондинка с превързани ръка и крак на преглед

Блондинка с превързани ръка и крак на преглед.
– Какво се случи? – пита травматологът.
– Когато чистех, ток от прахосмукачката ме удари по ръката.
– А крака?
– Върнах си го!