А бе жена, вземи отслабни малко, де!

– А бе жена, вземи отслабни малко, де!
– Ако ми даваш по 100 лева на всеки свален килограм…
– Е такава цена за сланина нема у цел свет, ма!