Апартамент в краен столичен комплекс

Апартамент в краен столичен комплекс. Голи стени. На голия под са постлани вестници. На вестниците седи наркоман и преглежда стари билети от лотарията. В ъгъла е поставена табуретка. На нея седи бабичка и гледа телевизор, който седи на земята.
Наркоманът:
– Мамичката му и късмет!
Бабката:
– Какво се е случило, синко?
Наркоманът:
– Пак сме загубили от лотарията. Този път телевизора!