Ало, защо Вашите техници не дойдоха на заявката ми от 7:30 часа в Събота?

– Ало, защо Вашите техници не дойдоха на заявката ми от 7:30 часа в Събота?
– Нашите техници се бият за възможността да Ви обслужат. Боят ще продължи през двата почивни дни. От техническия отдел ще Ви обявят победителя в Понеделник в 10:00 часа.