Ако нося повече от 1 буркан лютеница

Ако нося повече от 1 буркан лютеница незаконно ли е? За един приятел питам.