Ако мечката носи мед на горския

Ако мечката носи мед на горския, това е добре – явно я е „уважил“ и е останала доволна! Но в момента, в който горския започне да носи мед в пещерата на стария мечок, не смея да си помисля какво е станало преди това