Съобщение на полицията:“Вче…

Съобщение на полицията:
„Вчера в столицата беше заловена банда зоофили. За залавянето им бяха използвани специално обучени кучета.“